Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Các văn bản, tài liệu hướng dẫn về bảo đảm chất lượng

12/10/2022 (Lượt truy cập: 1514)

TT

Tên văn bản/tài liệu

Năm ban hành

Tác giả

1

Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại ĐHQG-HCM

2017

Đại học Quốc gia
TP. HCM

2

Quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại ĐHQG-HCM

2022

Đại học Quốc gia
TP. HCM

3

Chiến lược phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025

2021

Đại học Quốc gia
TP. HCM

4

Kỷ yếu Hội thảo Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học: Con đường hội nhập quốc tế

2014

Đại học Quốc gia
TP. HCM

5

Kỷ yếu Hội thảo Công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trong tình hình mới

2020

Đại học Quốc gia
TP. HCM

6

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA

2013

Trung tâm Khảo thí và ĐGCLĐT

7

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 3.0 (bản dịch)

2016

Trung tâm Khảo thí và ĐGCLĐT

8

Hướng dẫn triển khai Tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

2019

Trung tâm Khảo thí và ĐGCLĐT

9

Hướng dẫn triển khai Tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2020

Trung tâm Khảo thí và ĐGCLĐT

10

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA, phiên bản 4.0 (bản dịch)

2021

Trung tâm Khảo thí và ĐGCLĐT

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0