Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Danh mục các văn bản về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

10/10/2022 (Lượt truy cập: 5594)

TT

Loại văn bản    

Kí hiệu

Ngày

Tên văn bản

1. Văn bản về BĐCL và KĐCL cơ sở giáo dục đại học

1

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 

2

Công văn

462/KTKĐCLGD-KĐĐH

09/5/2013

Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

3

Công văn

1480/KTKĐCLGD-KĐĐH

29/8/2014

Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN

4

Thông tư

24/2015 /TT- BGDĐT

23/09/2015

Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học

5

Thông tư

12/2017 /TT- BGDĐT

19/5/2017

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

6

Thông tư

36/2017/TT-BGDĐT

28/12/2017

Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

7

Công văn

766/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

8

Công văn

768/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Về hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

9

Công văn

1668/QLCL-KĐCLGD

31/12/2019

Bảng hướng dẫn đánh giá kèm theo CV số 1668/QLCL-KĐCLGD

2. Văn bản về BĐCL và KĐCL cấp chương trình đào tạo

10

Thông tư

38/2013/TT BGDĐT

29/11/2013

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN

11

Thông tư

23/2014/TT-BGDĐT

18/7/2014

Thông tư ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

12

Thông tư

04/2016/TT-BGDĐT

14/3/2016

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

13

Công văn

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

14  

Công văn

1076/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn đánh giá ngoài
chương trình đào tạo

15

Quyết định

1982/QĐ-TTg

18/10/2016

Quyết định Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam

16

Công văn

1669/QLCL-KĐCLGD

30/12/2019

Về tài liệu hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH

17

Công văn

2085/QLCL-KĐCLGD

31/12/2020

Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Phụ lục kèm theo CV 2085/QLCL-KĐCLGD

18

Thông tư

39/2020/TT-BGDĐT

9/10/2020

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

19

 Công văn

 774/QLCL-KĐCLGD

10/6/2021

Về việc điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

20

Thông tư

 17/2021/TT-BGDĐT

22/6/2021

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

21

Thông tư

02/2022/TT-BGDĐT

       18/01/2022

 

Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

3. Văn bản Luật, Nghị định

22

Quyết định

70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

Ban hành điều lệ Trường Đại học

23 

Nghị định

73/2015/NĐ-CP

08/09/2015

Trích yếu về tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)

24

Luật

34/2018/QH14

19/11/2018


Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

25

Văn bản hợp nhất

42/VBHN-VPQH

10/12/2018

Luật Giáo dục đại học

Trích yếu: Chương VII. Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

26

Luật Giáo dục

43/2019/QH14

14/6/2019

Trích yếu: Chương VIII, Mục 3 chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH

27

Quyết định

69/QĐ-TTg

15/01/2019

Quyết định về phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025

28

Nghị định

99/2019/NĐ-CP

30/12/2019

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

29

Nghị định

04/2021/NĐ-CP

22/01/2021

Trích yếu Điều 34, vi pham trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục

30

Quyết định

78/QĐ-TTg

14/01/2022

Quyết định Phê duyệt Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 - 2030"

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0