Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

ĐHQG-HCM họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng lần thứ 9 (Tháng 7/2012)

07/01/2013 (Lượt truy cập: 15838)

Ngày 23/7/2012, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục lần thứ IX tại phòng 201, Nhà điều hành ĐHQG-HCM dưới sự chủ trì của PGS. TS. Lê Quang Minh - Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng.

Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG-HCM kiêm Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐHQG-HCM, cùng các thành viên của Hội đồng Đảm bảo Chất lượng Giáo dục ĐHQG-HCM.

Sau phát biểu khai mạc của PGS.TS. Lê Quang Minh, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo – đơn vị thường trực của Hội đồng đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng tại ĐHQG-HCM sáu tháng đầu năm 2012; các hoạt động  sáu tháng cuối năm 2012 và những nội dung chính trong kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2013. Ngoài ra, Hội đồng cũng nghe Trung tâm trình bày dự thảo Quy định về hoạt động đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM; Quy trình và điều kiện chọn chương trình tham gia đánh giá ngoài chính thức theo AUN-QA.

Tại buổi họp, các thành viên của Hội đồng đã trao đổi và đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy định về hoạt động đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng tại ĐHQG-HCM; định hướng về hoạt động đảm bảo chất lượng của ĐHQG-HCM trong thời gian tới và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Kết thúc cuộc họp, PGS. TS. Lê Quang Minh đã kết luận một số nội dung như sau:

  1. Tổ soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện quy định và trình ĐHQG-HCM ban hành trong thời gian sắp tới. Quy định này chỉ  xác định các nội dung liên quan tới đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng. Việc quy định về các hoạt động khác của công tác đảm bảo chất lượng sẽ được xây dựng và hoàn chỉnh trong các tài liệu hướng dẫn của ĐHQG-HCM.
  2. ĐHQG-HCM chính thức lựa chọn chương trình Quản trị Kinh doanh thuộc trường ĐH Quốc tế tham gia đánh giá ngoài chính thức theo AUN-QA vào tháng 12/2012. Các chương trình đã được đánh giá ngoài nội bộ sẽ rà soát, điều chỉnh hoạt động để chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài theo AUN-QA trong thời gian tiếp theo.
  3. Trong định hướng kế hoạch đảm bảo chất lượng, ĐHQG-HCM tiếp tục ưu tiên công tác đánh giá chất lượng cấp chương trình, đồng thời đẩy mạnh việc chuẩn hóa đội ngũ và hệ thống đảm bảo chất lượng, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về đảm bảo chất lượng để tạo tiền đề cho việc triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng trong toàn ĐHQG-HCM.
Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0