Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Giới thiệu hoạt động đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục tại ĐHQG-HCM

24/04/2013 (Lượt truy cập: 12041)
          Đánh giá chất lượng, đặc biệt là hoạt động đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục là một trong những hoạt động quan trọng trong kế hoạch chiến lược của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) với mục tiêu giúp các đơn vị nhìn nhận các điểm mạnh, điểm yếu để có kế hoạch cải thiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Hoạt động này được thực hiện theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và Đào tạo và kế hoạch đảm bảo chất lượng của ĐHQG-HCM. Đến nay, ĐHQG-HCM đã tổ chức đánh giá ngoài nội bộ cho tất cả các đơn vị đào tạo thành viên theo chu kỳ 5 năm/lần.

         Bắt đầu từ năm 2008 và 2009, ĐHQG-HCM đã tổ chức các đoàn đánh giá ngoài nội bộ cho một số đơn vị đào tạo là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Kinh tế (nay là trường Đại học Kinh tế- Luật).

Đánh giá ngoài tại trường ĐH KHXH&NV tháng 12/2008


Đánh giá ngoài tại Viện Môi trường và Tài nguyên năm 2009

          Hoạt động đánh giá nội bộ trong giai đoạn đầu được xem là bước thử nghiệm quan trọng cho công tác đánh giá ngoài tại các đơn vị. Một số đơn vị tiếp tục được đánh giá nội bộ, bao gồm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (năm 2010), Trường Đại học Quốc tế (năm 2010) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (năm 2011), Trường Đại học Kinh tế-Luật (năm 2011) và Trường Đại học Công nghệ Thông tin (năm 2012).

Đánh giá ngoài trường ĐH Quốc tế năm 2010


Đánh giá ngoài tại Trường Đại học Bách Khoa năm 2010

Đánh giá ngoài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2011

Đánh giá ngoài tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin năm 2012

        Tính đến tháng 12/2014, ĐHQG-HCM đã tổ chức đánh giá ngoài nội bộ cho tất cả các đơn vị thành viên, nhiều đơn vị đã được đánh giá chất lượng vòng 2. Bên cạnh đó, giai đoạn 5 năm sau đánh giá ngoài nội bộ lần 1, ĐHQG-HCM sẽ tổ chức đánh giá giữa kỳ cho các đơn vị nhằm rà soát các hoạt động và kế hoạch cải thiện. 


Thời gian

Đơn vị

Năm 2008

 Đánh giá ngoài nội bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội-Nhân văn


Năm 2009

 Đánh giá ngoài nội bộ Viện Môi trường tài Nguyên

 Đánh giá ngoài nội bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 Đánh giá ngoài nội bộ Khoa Kinh tế (nay là ĐH Kinh tế - Luật)


Năm 2010

 Đánh giá ngoài nội bộ Trường Đại học Quốc tế

 Đánh giá ngoài nội bộ Trường Đại học Bách khoa

 Đánh giá ngoài nội bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội-Nhân văn

Năm 2011

 Đánh giá ngoài nội bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 Đánh giá ngoài nội bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm 2012

 Đánh giá ngoài nội bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin

 Rà soát giữa kỳ trường Đại học Bách khoa

 Rà soát giữa kỳ trường Đại học Khoa học Xã hội-Nhân văn

 Rà soát chất lượng giữa kỳ Viện Môi trường & Tài nguyên

Năm 2014

Đánh giá ngoài nội bộ (vòng 2) Viện Môi trường & Tài nguyên

Đánh giá ngoài nội bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Đánh giá ngoài nội bộ Trường Đại học Quốc tế

 Danh sách các đơn vị đã đánh giá ngoài nội bộ và đánh giá ngoài nội bộ giữa kỳ

        Hiện nay, hoạt động đánh giá ngoài nội bộ cấp cơ sở giáo dục đã được ĐHQG-HCM xem là một nhiệm vụ thường xuyên và diễn ra liên tục. Chính những hoạt động đánh giá chất lượng đã góp phần nâng cao nhận thức về ĐBCL, cũng như giúp các trường từng bước xây dựng văn hóa chất lượng tại đơn vị. Thông qua hoạt động này, các đơn vị đã bắt đầu xây dựng được văn hóa lưu trữ hồ sơ minh chứng khi làm việc, đồng thời việc áp dụng các quy trình, quy định trong giảng dạy, học tập cũng bài bản và chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, tác động của đánh giá chất lượng cấp trường không chỉ dừng lại ở một bộ phận nhỏ lẻ trong nhà trường như trước đây, trái lại, hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng từ đội ngũ giảng viên, chuyên viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, thể hiện qua việc triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của các đối tượng liên quan về các hoạt động đào tạo, quản lý, việc làm của sinh viên,…Trong thời gian tới, đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục tiếp tục là ưu tiên trong kế hoạch đảm bảo chất lượng của ĐHQG-HCM cũng như các trường thành viên và sẽ được triển khai đồng bộ nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

         Thực hiện các quy định trong Luật Giáo dục đại học và các văn bản pháp quy khác, ĐHQG-HCM đã tham gia kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2015 và 2016 đối với 05 đơn vị thành viên gồm Trường ĐH Quốc tế, ĐH KHXH&NV, ĐH KHTN, ĐH CNTT và ĐH Kinh tế-Luật. Riêng trường ĐH Bách khoa sẽ được kiểm định bởi Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) trong tháng 9/2017.


 stt

Đơn vị

  Giai đoạn công nhận

  Bộ tiêu chuẩn

    1

Trường ĐH Quốc tế (Đạt 88,5%)

  14/10/2016-14/10/2021

    Bộ GD-ĐT

    2

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đạt 86,9%)

  27/3/2017-27/3/2022

    Bộ GD-ĐT

    3

Trường ĐH Công nghệ Thông tin (Đạt 83,6%)

  12/4/2017-12/4/2022

    Bộ GD-ĐT

    4

Trường ĐH Kinh tế-Luật (Đạt 85,2%)

  10/4/2017-10/4/2022

    Bộ GD-ĐT

    5

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đạt 86,9%)

  03/4/2017-03/4/2022

    Bộ GD-ĐT

    6

Trường ĐH Bách khoa

  2017

    AUN-QA

    Danh sách các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM tham gia kiểm định chất lượng

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0