Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM họp phiên thứ 28

04/01/2023 (Lượt truy cập: 2123)
Sáng ngày 03/01/2022, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 28 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng.

Tại phiên họp, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (đơn vị thường trực của Hội đồng) đã báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất lượng tại ĐHQG-HCM 6 tháng cuối năm và kế hoạch năm 2023, báo cáo về hệ thống bảo đảm chất lượng ĐHQG-HCM. Trường Đại học Công nghệ thông tin báo cáo về hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong nhà trường và mối liện hệ với hệ thống bảo đảm chất lượng ĐHQG-HCM.

Theo báo cáo, năm 2022 là năm đột phá trong công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM, phù hợp với chủ đề năm 2022 của ĐHQG-HCM là “Mô hình tự chủ-Vươn tầm thế giới”, trong đó 4 trường đại học thành viên đã thực hiện kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT; 33 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế. Các kết quả này nằm trong lộ trình đẩy mạnh công tác kiểm định của ĐHQG-HCM nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025 là khẳng định chất lượng đào tạo thông qua công tác kiểm định.

Năm 2022, ĐHQG-HCM cũng đã ban hành Quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại ĐHQG-HCM (điều chỉnh), xây dựng tài liệu kinh nghiệm thực tiễn tốt cấp chương trình theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 4.0. Các đơn vị thành viên và trực thuộc tiến hành kiện toàn hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (thành lập Hội đồng bảo đảm chất lượng, xây dựng và hoàn thiện tài liệu, công cụ, quy trình bảo đảm chất lượng, hệ thống thông tin quản lý chất lượng…), tổ chức và tham gia các tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao năng lực đội ngũ, triển khai tự đánh giá, đánh giá ngoài, cải tiến chất lượng sau đánh giá, khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan, thu thập dữ liệu xếp hạng, nghiên cứu các bảng xếp hạng trường đại học…

Năm 2023, ĐHQG-HCM xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025 và thực hiện rà soát, đánh giá giữa kỳ. Một số nhiệm vụ chính trong công tác bảo đảm chất lượng tại ĐHQG-HCM năm 2023 đã được xác định trong Kế hoạch chiến lược bao gồm: xây dựng hệ thống tổ chức, ổn định và phát triển đội ngũ nhân sự bảo đảm chất lượng, rà soát và cập nhật hệ thống văn bản quản lý bảo đảm chất lượng, xây dựng bộ chỉ số theo dõi cải tiến sau đánh giá tại các đơn vị, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai và quản lý vận hành hoạt động bảo đảm chất lượng, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, cán bộ bảo đảm chất lượng và các giảng viên ĐHQG-HCM, triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài theo các bộ tiêu chuẩn kiểm định, tiếp tục tham gia các bảng xếp hạng quốc tế uy tín…

Kết luận phiên họp, PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác bảo đảm chất lượng, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát và nâng cao chất lượng các hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong, chú trọng nâng cao hệ thống quản lý thông tin, dữ liệu để hỗ trợ quá trình ra quyết định và cải tiến chất lượng, phân tích bài học kinh nghiệm, chia sẻ giữa các đơn vị nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn tại dựa trên các kết quả kiểm định. ĐHQG-HCM sẽ tiến hành rà soát kế hoạch chiến lược, trong đó có chiến lược về bảo đảm chất lượng, từ đó điều chỉnh các hoạt động phù hợp nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng tất cả các lĩnh vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0