Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM họp phiên thứ 29

10/03/2023 (Lượt truy cập: 6415)
Sáng ngày 09/3/2023, tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 29 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng.Tại phiên họp, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (đơn vị thường trực của Hội đồng) đã trình bày các báo cáo về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM năm 2023; Báo cáo thực trạng công tác bảo đảm chất lượng bên trong tại ĐHQG-HCM và đề xuất các giải pháp cải tiến từ khuyến nghị của các Đoàn đánh giá ngoài.

 Sau khi nghe báo cáo, các thành viên của Hội đồng đã trao đổi sâu các vấn đề cốt lõi trong phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong như việc xây dựng các chương trình đào tạo liên ngành, đo lường việc đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, tin học hóa và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung trong ĐHQG-HCM, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo để đáp ứng các quy định của nhà nước… Đồng thời, các đơn vị cũng chia sẻ kinh nghiệm để triển khai hiệu quả các hoạt động thu thập và sử dụng ý kiến phản hồi của các bên liên quan để cải tiến chất lượng. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng trao đổi và thống kế hoạch công tác bảo đảm chất lượng năm 2023, theo đó, dự kiến ĐHQG-HCM sẽ có 55 chương trình và 03 trường thành viên tham gia kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn kiểm định trong nước, khu vực và quốc tế.

Kết luận phiên họp, PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo đảm chất lượng bên trong, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát và nâng cao chất lượng các hoạt động, đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản trị đại học, xây dựng các giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng, khẳng định vai trò tiên phong, kết nối trong công tác bảo đảm chất lượng nói riêng và trong hệ thống giáo dục đại học nói chung.

 

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0