Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM kỳ họp thứ 11

23/07/2013 (Lượt truy cập: 11536)

  Ngày 17/07/2013, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã tổ chức phiên họp lần thứ 11 Hội đồng Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (ĐBCLGD), dưới sự chủ trì của PGS. TS. Lê Quang Minh - Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng. 

Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG-HCM, kiêm Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo; PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM cùng các thành viên của Hội đồng Đảm bảo Chất lượng Giáo dục ĐHQG-HCM.

Tại phiên họp, Hội đồng đã nghe Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) tại ĐHQG-HCM 6 tháng đầu năm năm 2013, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013 và một số định hướng cho năm 2014; báo cáo chuyên đề về kinh nghiệm tham gia đánh giá ngoài cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2009-2013 và báo cáo chuyên đề về việc chuẩn bị thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục.

Sau khi nghe các báo cáo, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan tới các nội dung báo cáo.

         Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng ĐBCLGD, PGS.TS Lê Quang Minh đã nhấn mạnh định hướng kế hoạch ĐBCL năm 2013 của ĐHQG-HCM là tiếp tục ưu tiên công tác đánh giá chất lượng cấp chương trình, đồng thời đẩy mạnh việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và hệ thống ĐBCL, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về ĐBCL để tạo tiền đề cho việc triển khai có hiệu quả công tác ĐBCL trong toàn hệ thống. Ngoài ra, ĐHQG-HCM sẽ tập trung nguồn lực cho việc xây dựng Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đào tạo đội ngũ kiểm định viên phục vụ công tác đánh giá chất lượng trong thời gian sắp tới.
 
Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0