Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM tổ chức phiên họp thứ 17

14/04/2017 (Lượt truy cập: 8430)
 Ngày 12/4, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 17, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM.

Báo cáo tổng kết do Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo trình bày tại phiên họp đã phân tích các kết quả quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) tại ĐHQG-HCM thời gian qua. Theo đó, hoạt động ĐBCL đã đi vào ổn định, được thực hiện thường xuyên, liên tục ở cả cấp ĐHQG-HCM và cấp đơn vị thành viên; đội ngũ cán bộ ĐBCL ngày càng phát triển cả về lượng và chất; công tác ĐBCL đã trở thành mối quan tâm của đa số cán bộ nhân viên trong toàn ĐHQG-HCM.

ĐHQG-HCM cùng các đơn vị thành viên đã xây dựng và ban hành trên 60 văn bản, quy định, quy trình, tài liệu hướng dẫn triển khai công tác ĐBCL, thực hiện đánh giá ngoài nội bộ 44 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA, trong đó có 30 chương trình đã được đánh giá chính thức (chiếm gần 50% tổng số chương trình được AUN đánh giá trong Việt Nam); 05 đơn vị thành viên được đánh giá ngoài và đạt chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, riêng Trường Đại học Bách khoa đã đánh giá cấp trường theo tiêu chuẩn HCERES sẽ đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA trong tháng 9/2017.

Tại phiên họp, đại diện trường Đại học Quốc tế và Đại học Kinh tế-Luật cũng đã trình bày kinh nghiệm về xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong như việc thu thập thông tin phản hồi từ các đối tượng liên quan, xây dựng hệ thống quản lý thông tin, dữ liệu trong ĐBCL,…

Dựa trên định hướng chủ đề “Hội nhập chất lượng giáo dục”, các hoạt động trong kế hoạch ĐBCL năm 2017 của ĐHQG-HCM sẽ tập trung vào việc củng cố và phát triển hệ thống ĐBCL bên trong, tạo cơ sở vững chắc cho các hoạt động đánh giá và xếp hạng. Trong đó sẽ xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, tài liệu hướng dẫn ĐBCL ở cả cấp ĐHQG-HCM và cấp trường thành viên; nâng cao năng lực đội ngũ thông qua các khóa đào tạo, tập huấn; tiếp tục triển khai đánh giá chất lượng cấp trường và cấp chương trình theo AUN-QA, triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác xếp hạng đại học quốc tế,…

    Phát biểu kết luận tại phiên họp, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng ĐBCLGD đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong công tác ĐBCL tại ĐHQG-HCM thời gian qua, trong đó biểu dương những nỗ lực của Trường Đại học Bách khoa, đơn vị tiên phong trong hoạt động đánh giá chất lượng cấp trường theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đồng thời, Giám đốc ĐHQG-HCM lưu ý cần có các giải pháp đột phá và hiệu quả hơn nữa để khắc phục những điểm tồn tại đã phân tích; việc xây dựng kế hoạch tiếp theo cần thực hiện theo đúng các định hướng chung của ĐHQG-HCM, trong đó nhấn mạnh cần chú trọng củng cố và phát triển hệ thống ĐBCL bên trong tại ĐHQG-HCM; tăng cường công tác phối hợp về ĐBCL trong toàn hệ thống thông qua việc chia sẻ và nhân rộng các kinh nghiệm thực tiễn tốt giữa các đơn vị; tạo điều kiện để cán bộ của ĐHQG-HCM trở thành đánh giá viên/kiểm định viên ở trong nước và trong khu vực nhằm phát huy vai trò và vị trí của ĐHQG-HCM; triển khai hiệu quả công tác đánh giá cấp chương trình, chú trọng các chương trình sau đại học và chương trình có yếu tố nước ngoài.

Chủ tịch Hội đồng ĐBCL cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đầu tư nguồn lực cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐBCL, đặc biệt quan tâm công tác “hậu đánh giá”, đảm bảo các chương trình sau đánh giá được phát triển và cải tiến liên tục; xây dựng cơ chế, chính sách riêng để đầu tư và khuyến khích các chương trình đã được đánh giá đạt, từ đó từng bước xây dựng và lan tỏa văn hóa chất lượng trong toàn đơn vị.

TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm KT&ĐGCLĐT trình bày báo cáo tại phiên họp

PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng ĐBCLGD phát biểu chỉ đạo

 Phiên họp Hội đồng ĐBCLGD ĐHQG-HCM lần thứ 17

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0