Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

MẠNG LƯỚI CÁC TỔ CHỨC ĐBCL GDĐH QUỐC TẾ (INTERNATIONAL NETWORK FOR QUALITY ASSURANCE AGENCIES IN HIGHER EDUCATION – INQAAHE)

Mạng lưới các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE) được thành lập năm 1991 tại Hong Kong với số lượng ban đầu chỉ có 8 thành viên. Hiện nay, số lượng thành viên đã lên đến 250, trong đó, Việt Nam có 5 thành viên. ĐHQG-HCM trở thành thành viên chính thức của tổ chức này từ năm 2005 với mục tiêu thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động ĐBCL trên thế giới cũng như các kết quả nghiên cứu mới nhất liên quan đến ĐBCL; qua đó, từng bước xây dựng quan hệ hợp tác với các tổ chức ĐBCL quốc tế.

Mục tiêu hoạt động:

-         Sáng tạo, thu thập, phổ biến thông tin hiện tại và xu hướng phát triển của lý thuyết và thực tiễn về công tác đánh giá, những cải tiến và duy trì đảm bảo chất lượng GDĐH.

-         Tiến hành nghiên cứu hoặc đặt hàng nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến chất lượng GDĐH.

-         Thể hiện quan điểm tập thể của tất cả các thành viên về những vấn đề liên quan đến chất lượng GDĐH thông qua việc liên hệ với các tổ chức quốc tế và bằng nhiều cách thức khác nhau.

-         Thúc đẩy việc cải thiện chất lượng GDĐH cả về lý thuyết và thực tiễn.

-         Hỗ trợ tư vấn và công tác chuyên môn đối với các tổ chức ĐBCL đang hoạt động hoặc mới thành lập.

-         Hỗ trợ liên kết giữa các tổ chức đảm bảo chất lường và công tác xây dựng mạng lưới các tổ chức ĐBCL.

-         Hỗ trợ các thành viên xác định tiêu chuẩn của đơn vị trên cơ sở chuẩn quốc gia và công nhận quốc tế về chất lượng.

-         Hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống chuyển đổi tín chỉ và tích lũy tín chỉ nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi sinh viên giữa các đơn vị thành viên (trong và ngoài nước)

-         Hỗ trợ các thành viên phát hiện các hoạt động hoặc tổ chức ĐBCL không hiệu quả.

-         Tiến hành khảo sát hoạt động của các thành viên khi được yêu cầu.

Các hoạt động thường xuyên:

-         Tổ chức hội nghị thường niên dành cho tất cả thành viên,

-         Phát hành ấn phẩm, hỗ trợ các chương trình thực tâp (internship) cũng như các tổ chức ĐBCL trên thế giới.
Tham khảo website: http://www.inqaahe.org 

© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0