Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:
 


Ban Giám đốc

Lĩnh vực phụ trách


TS. Nguyễn Quốc Chính

Giám đốc

Email: nqchinh@vnuhcm.edu.vn

 

 

 

- Chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động của Trung tâm.

- Phụ trách công tác tổ chức – nhân sự, hành chính, tài chính, đảm bảo chất lượng, đào tạo, khảo thí, quan hệ đối ngoại và dịch vụ.    
                                                                                            

 


ThS. Phạm Thị Bích 

Phó Giám đốc 

Email: ptbich@vnuhcm.edu.vn

 

 

 

 

- Phụ trách công tác đánh giá chất lượng.
- Hỗ trợ Giám đốc trong công tác khảo thí.

© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0