Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:
Số bài/trang
Trang 1 2 »
Tiêu đề
 
Sáng ngày 09/3/2023, tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 29 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng.
Sáng 03/01/2022, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 28 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng.
Sáng ngày 29/6/2022, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 27 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng.Tại phiên họp, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo đã báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất lượng tại ĐHQG-HCM 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 cùng Báo cáo giới thiệu về Bảng xếp hạng THE Impact.
Sáng 29/12/2021, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 26 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục.
Sáng 04/8/2021, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 25
Sáng 02/12/2020, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 24 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc thường trực ĐHQG-HCM.
Ngày 23/6/2020, Hội đồng Đảm bảo Chất lượng Giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 23 nhằm sơ kết công tác bảo đảm chất lượng (BĐCL) 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 và thảo luận về dự thảo Kế hoạch chiến lược BĐCL tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025.
Sáng ngày 19/12/2018, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã họp phiên thứ 20 nhằm tổng kết công tác ĐBCL năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
Ngày 29/11/2017, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã họp phiên thứ 18. Tham dự phiên họp có PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM cùng các thành viên Hội đồng và các khách mời là trưởng bộ phận đảm bảo chất lượng các đơn vị.
Ngày 13/4, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 17, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM.
Số bài/trang
Trang 1 2 »
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0