Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:
Số bài/trang
Trang 1 2 »
Tiêu đề
 
Sáng ngày 29/6/2022, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 27 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng.Tại phiên họp, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo đã báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất lượng tại ĐHQG-HCM 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 cùng Báo cáo giới thiệu về Bảng xếp hạng THE Impact.
Sáng 29/12/2021, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 26 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục.
Sáng 04/8/2021, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 25
Sáng 02/12/2020, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 24 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc thường trực ĐHQG-HCM.
Ngày 23/6/2020, Hội đồng Đảm bảo Chất lượng Giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 23 nhằm sơ kết công tác bảo đảm chất lượng (BĐCL) 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 và thảo luận về dự thảo Kế hoạch chiến lược BĐCL tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025.
Sáng ngày 19/12/2018, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã họp phiên thứ 20 nhằm tổng kết công tác ĐBCL năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
Ngày 29/11/2017, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã họp phiên thứ 18. Tham dự phiên họp có PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM cùng các thành viên Hội đồng và các khách mời là trưởng bộ phận đảm bảo chất lượng các đơn vị.
Ngày 13/4, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 17, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM.

Ngày 11/12/2019, Hội đồng Đảm bảo Chất lượng Giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 12 nhằm tổng kết công tác bảo đảm chất lượng (BĐCL) năm 2019, kế hoạch năm 2020 và giai đoạn tiếp theo.

Sáng ngày 16/3, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã họp phiên thứ 15 nhằm tổng kết công tác ĐBCL tại ĐHQG-HCM 4 tháng cuối năm 2015 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2016. Tham dự phiên họp có PGS.TS. Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG-HCM cùng các thành viên trong Hội đồng.
Số bài/trang
Trang 1 2 »
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0