Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:
Thư mời tham dự Webinar về đánh giá từ xa theo AUN-QA
Ngày 18/9/2020, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (ĐHQG-HCM) sẽ tổ chức Webinar học thuật với chủ đề "Đánh giá từ xa theo AUN-QA: Công tác chuẩn bị trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam", bằng hình thức trực tuyến (Zoom).
Thông báo mời viết bài tham luận Hội thảo:

   Nhằm tạo một diễn đàn để trao đổi ý kiến giữa các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đảm bảo chất lượng nói chung và hoạt động kiểm định chất lượng nói riêng tại Việt Nam hiện nay, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức Hội thảo với chủ đề: Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục: con đường hội nhập quốc tế.

Thông báo tổ chức Hội thảo Đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học
Nhằm chia sẻ, cập nhật kiến thức và kinh nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học với các lãnh đạo, cán bộ đảm bảo chất lượng tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (Trung tâm) đã liên hệ mời ông John Hawkins – Giáo sư Khoa đào tạo sau đại học về Giáo dục học và Thông tin học, Trường Đại học California
Thông báo tổ chức Khoá đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng GDĐH&TCCN
Nhằm phát triển đội ngũ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục phục vụ các hoạt động kiểm định theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ĐHQG-HCM sẽ tổ chức 03 khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục trong năm 2014
Thông báo tổ chức Hội thảo
Nhằm chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo chất lượng Úc – Việt Nam tại ĐHQG-HCM và các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam, ĐHQG-HCM đã phối hợp với Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chủ trì tổ chức Hội thảo "Đảm bảo chất lượng trong giáo dục Đại học Úc –Việt Nam” tại ĐHQG-HCM.
Thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề
Nhằm phát triển và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý giáo dục và chuyên trách công tác ĐBCL của các đơn vị thành viên và trực thuộc tại ĐHQG-HCM, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (Trung tâm) đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM
Thông báo tổ chức Báo cáo chuyên đề về “Phụ nữ và công tác quản lý giáo dục”
Trung tâm phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM  tổ chức Báo cáo chuyên đề “Phụ nữ và công tác quản lý giáo dục – Women in Educational Management”
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0