Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (Trung tâm) đại diện cho ĐHQG-HCM tham gia vào tổ chức AUN (ASEAN University Network) trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của các trường đại học trong mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á và các tổ chức khác khi được phép của Giám đốc ĐHQG-HCM.

Hiện nay Trung tâm là đại diện cho ĐHQG-HCM tham gia vào mạng lưới AUN (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á – ASEAN University Network) từ năm 1999 nhằm thúc đẩy công tác đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các trường ASEAN; là thành viên liên kết (Associate) của INQAAHE (Mạng lưới tổ chức ĐBCL GDĐH quốc tế - International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Eduacation) từ năm 2004 nhằm phổ biến, chia sẻ các nghiên cứu mới và các thực tiễn tốt trong hoạt động đánh giá và cải tiến chất lượng GDĐH trên thế giới. Tư vấn, hỗ trợ và nâng cao năng lực cho các tổ chức ĐBCL. Hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống chuyển đổi tín chỉ giúp sinh viên dễ dàng theo học ở các cơ sở đào tạo khác nhau ở trong và ngoài nước; là thành viên cấp cơ sở đào tạo (Institutional) của tổ chức APQN (Mạng lưới đảm bảo chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương) từ năm 2005 nhằm khuyến khích các hoạt động duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục (CLGD). Hỗ trợ các nghiên cứu có thể ứng dụng vào quản lý CLGD. Cố vấn và cung cấp kiến thức hỗ trợ của các tổ chức ĐBCL mới thành lập trong khu vực. Tạo kết nối và công nhận rộng rãi hơn về chất lượng của các tổ chức ĐBCL; là thành viên liên kết (Associate) của tổ chức APHERP (Chương trình hợp tác nghiên cứu GDĐH khu vực Châu Á – Thái Bình Dương – Asia Pacific Higher Education Research Partnership) từ năm 2013 nhằm phát triển, kết nối các tổ chức GDĐH khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Nghiên cứu và đổi mới chính sách, quản lý chất lượng GDĐH.

© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0