Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

DANH SÁCH NHÓM NGÀNH THE

15/04/2021 (Lượt truy cập: 811)

DANH SÁCH NHÓM NGÀNH THE

 

Number

Số lượng

SUBJECT CATEGORIES

TÊN NHÓM NGÀNH

1

ARTS AND HUMANITIES

 • Art, Performing Art & Design (inc. Creative Arts)
 • Language, Literature & Linguistics
 • History, Philosophy & Theology (inc. Classics).
 • Architecture
 • Archaeology

NGHỆ THUẬT VÀ NHÂN VĂN

 • Nghệ thuật, Nghệ thuật biểu diễn & Thiết kế (bao gồm Nghệ thuật Sáng tạo)
 • Ngôn ngữ, Văn học & Ngôn ngữ học
 • Lịch sử, Triết học & Thần học (bao gồm cả Kinh điển).
 • Ngành kiến trúc
 • Khảo cổ học

2

 

CLINICAL, PRE-CLINICAL AND HEALTH

 • Medicine &Dentistry
 • Other Health (inc. Nursing& Healthcare Services)

SỨC KHOẺ - LÂM SÀNG

 • Y học & Nha khoa
 • Sức khỏe khác (bao gồm Điều dưỡng & Chăm sóc sức khỏe)

3

 

ENGINEERING

 

 • General Engineering
 • Electrical and Electronic Engineering
 • Mechanical and Aerospace
 • Engineering
 • Civil Engineering (inc. Construction& Materials Science)
 • Chemical Engineering

 

KỸ THUẬT

 • Kỹ thuật tổng hợp
 • Kỹ thuật điện và điện tử
 • Cơ khí và Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật
 • Kỹ thuật xây dựng (bao gồm Xây dựng & Khoa học vật liệu)
 • Kỹ thuật hóa học

4

 

COMPUTER SCIENCE

 • Computer Science
 • Software Engineering
 • Information Systems

KHOA HỌC MÁY TÍNH

 • Khoa học máy tính
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Hệ thống thông tin

5

LIFE SCIENCE

 • Agriculture & Forestry
 • Biological Science (Inc. Biochemistry)
 • Veterinary Science (inc Zoology)

Sports Science

KHOA HỌC SỰ SỐNG

 • Nông nghiệp & Lâm nghiệp
 • Sinh học (bao gồm Hóa sinh)
 • Khoa học thú y (bao gồm Động vật học)
 • Khoa học thể thao

6

PHYSICAL SCIENCES

 • Mathematics & Statistics
 • Physics & Astronomy
 • Chemistry
 • Geology, Environmental, Earth & Marine Sciences

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 • Toán học & Thống kê
 • Vật lý & Thiên văn học
 • Hóa học
 • Khoa học Địa chất, Môi trường, Trái đất và Biển

7

SOCIAL SCIENCE

 • Communication & Media Studies
 • Politics & International Studies (inc. Development Studies)
 • Sociology (inc. cultural studies, populatin & anthropology)
 • Geography

 

KHOA HỌC XÃ HỘI

 • Thông tin và Truyền thông
 • Chính trị & Quốc tế học (bao gồm Nghiên cứu Phát triển)
 • Xã hội học (bao gồm nghiên cứu văn hóa, dân số và nhân chủng học)
 • Địa lý học

8

BUSSINESS AND ECONOMICS

 • Business & Management
 • Accounting & Finance
 • Economic & Econometrics

KINH DOANH VÀ KINH TẾ

 • Kinh doanh và Quản lý
 • Kế toán và Tài chính
 • Kinh tế và Kinh tế lượng

9

PSYCHOLOGY

 • Psychology
 • Educational/Sport/Business/Clinical/Animal Psychology
 • Clinical Psychology

TÂM LÝ HỌC

 • Tâm lý học
 • Tâm lý Giáo dục / Thể thao / Kinh doanh / Lâm sàng / Động vật
 • Tâm lý học lâm sang

10

LAW

 • Law

LUẬT

 • Luật

11

EDUCATION

 • Education
 • Teacher Training
 • Academic Studies in Education

GIÁO DỤC

 • Giáo dục học
 • Đào tạo giáo viên
 • Nghiên cứu hàn lâm trong giáo dục

 

» Gửi ý kiến của Bạn
Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
DANH SÁCH NHÓM NGÀNH THE Rating: 5 out of 10 811.
Core Version: 1.6.6.0