Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Danh sách các chương trình đã đánh giá ngoài nội bộ cấp ĐHQG-HCM theo AUN-QA

25/10/2016 (Lượt truy cập: 1816)

Tổng số chương trình đánh giá ngoài nội bộ cấp ĐHQG-HCM: 64 chương trình

STT

Năm

Chương trình

Trường

Thời gian

 1.  

2009

Điện tử Viễn thông

ĐH Bách khoa

9/2009

 1.  

Công nghệ thông tin

ĐH KHTN

 1.  

Khoa học máy tính

ĐH Quốc tế

 1.  

 

2010

Quan hệ quốc tế

ĐH KHXH&NV

 

11/2010

 1.  

Nhân học

 1.  

2011

Tài chính ngân hàng

ĐH Kinh tế - Luật

 

 

6/2011

 1.  

Ngữ văn Anh

ĐH KHXH&NV

 1.  

Việt Nam học

 1.  

Điện tử Viễn thông

 

ĐH Quốc tế

8/2011

 1.  

Công nghệ sinh học

 1.  

Quản trị kinh doanh

 1.  

Cơ khí chế tạo

ĐH Bách khoa

9/2011

 1.  

2012

Kỹ thuật hóa học

ĐH Bách khoa

5/2012

 1.  

Kinh tế Đối ngoại

ĐH Kinh tế Luật

6/2012

 1.  

Toán – Tin

ĐH KHTN

5/2012

 1.  

Báo chí và Truyền thông

ĐH KHXH&NV

10/2012

 1.  

Kỹ thuật Xây dựng

ĐH Bách khoa

10/2012

 1.  

2013

Văn học

ĐH KHXH&NV

10/2013

 1.  

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

ĐH Quốc tế

11/2013

 1.  

Kỹ thuật Y sinh

ĐH Quốc tế

11/2013

 1.  

Quản trị kinh doanh

ĐH Kinh tế - Luật

12/2013

 1.  

Kinh tế học 

ĐH Kinh tế - Luật

12/2013

 1.  

Hệ thống thông tin

ĐH CNTT

12/2013

 1.  

2014

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

ĐH Bách khoa

3/2014

 1.  

Quản lý công nghiệp

ĐH Bách khoa

9/2014

 1.  

Kế toán kiểm toán

ĐH Kinh tế-Luật

9/2014

 1.  

Lịch sử

ĐH KHXH&NV

9/2014

 1.  

Khoa học máy tính

ĐH CNTT

9/2014

 1.  

2015

Kỹ thuật hệ thống CN, khoa Cơ khí

ĐH Bách khoa

6/2015

 1.  

Cơ kỹ thuật, khoa Khoa học ứng dụng

ĐH Bách khoa

5/2015

 1.  

Điện Điện tử  (CT tiên tiến)

ĐH Bách khoa

5/2015

 1.  

Hệ thống thông tin

ĐH CNTT

6/2015

 1.  

Công tác xã hội

ĐH KHXHNV

9/2015

 1.  

Luật dân sự

ĐH Kinh tế - Luật

11/2015

 1.  

Hóa học

ĐH KHTN

12/2015

 1.  

2016

Mạng máy tính truyền thông

ĐH CNTT

3/2016

 1.  

KT môi trường

ĐH Bách khoa

6/2016

 1.  

Điện Điện tử

 1.  

Thạc sỹ Công nghệ sinh học

ĐH Quốc tế

6/2016

 1.  

Công nghệ thực phẩm

ĐH Quốc tế

8/2016

 1.  

Khoa học Môi trường

ĐH KHTN

9/2016

 1.  

Sinh hóa, khoa Sinh học

 1.  

Luật Thương mại quốc tế

ĐH Kinh tế - Luật

10/2016

 1.  

Kỹ thuật phần mềm

ĐH CNTT

10/2016

 1.  

Kỹ thuật máy tính

ĐH CNTT

11/2016

 1.  

Giáo dục

ĐH KHXH&NV

11/2016

 1.  

2017

Kỹ thuật Xây dựng

ĐH Bách khoa

6/2017

 1.  

Thạc sĩ Kỹ Thuật Hệ thống Công nghiệp

ĐH Quốc tế

7/2017

 1.  

Kỹ thuật Nhiệt

ĐH Bách khoa

7/2017

 1.  

Kinh tế và Quản lý công

ĐH Kinh tế - Luật

10/2017

 1.  

Kỹ thuật Xây dựng

ĐH Quốc tế

10/2017

 1.  

Tài chính Ngân hàng

ĐH Quốc tế

10/2017

 1.  

Thạc sĩ Việt Nam học

ĐH KHXH&NV

11/2017

 1.  

Địa lý

ĐH KHXH&NV

11/2017

 1.  

Hệ thống thông tin quản lý

ĐH Kinh tế - Luật

12/2017

 1.  

Kỹ thuật Máy tính

ĐH CNTT

12/2017

 1.  

2018

Thạc sỹ Công nghệ sinh học

ĐH KHTN

3/2018

 1.  

Khoa học Máy tính

ĐH CNTT

4/2018

 1.  

Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - viễn thông

ĐH Bách khoa

10/2018

 1.  

Cử nhân Công nghệ sinh học

ĐH KHTN

11/2018

 1.  

Cử nhân Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

ĐH KHTN

12/2018

 1.  

Thạc sĩ lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

ĐH KHXH&NV

12/2018

 1.  

Ngữ Văn Trung Quốc

ĐH KHXH&NV

12/2018

 1.  

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

ĐH Quốc tế

12/2018

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0