Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:
Hoạt động quan hệ quốc tế trong Đảm bảo chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM

Bài viết giới thiệu khái quát những thông tin cơ bản của các tổ chức đảm bảo chất lượng (ĐBCL) khu vực và quốc tế do Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo đại diện cho Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) tham gia với tư cách là thành viên. Bên cạnh việc trình bày những thành quả bước đầu đạt được đối với công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ĐBCL đã được triển khai tại ĐHQG-HCM trong thời gian vừa qua, nhóm tác giả còn phân tích ý nghĩa và đề xuất một số ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động này trong giai đoạn tiếp theo. 

© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0