Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG (APHERP)

Chương trình được thành lập từ năm 2013 với 03 thành viên sáng lập gồm: Trung tâm Đông Tây (cung cấp hỗ trợ vốn ban đầu, xây dựng các chủ đề về GDĐH và thu hút học giả và trường đại học khu vực Châu Á- TBD tham gia); Hệ thống Đại học Hawaii (USA) (Đầu mối cho các hoạt động nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm về GDĐH, tổ chức các hội thảo quốc tế)Viện ĐH Kỹ thuật Hoàng gia Melbuorne (Úc).

Mục tiêu:

-         Phát triển, kết nối các tổ chức GDĐH khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

-         Nghiên cứu và đổi mới chính sách, quản lý chất lượng GDĐH.

-         Tổ chức các Hội thảo cấp cao về GDĐH khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Hiện tại, APHERP có 22 thành viên gồm: 02 thành viên chủ chốt, 16 thành viên sáng lập, 02 thành viên chính thức và 02 thành viên không chính thức. ĐHQG-HCM tham gia chương trình từ năm 2013 với vai trò là thành viên chính thức. Trong các năm qua, ĐHQG-HCM đã phát huy vai trò tích cực của mình thông qua việc tham gia các hoạt động quan trọng như:

-         Tập huấn cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Đài Loan năm 2014.

-         Hội nghị thường niên tại Mỹ năm 2014

-         Hội nghị Học giả trẻ tại Thái Lan năm 2015

-         Hội nghị Học giả cấp cao tại Trung Quốc năm 2015

-         Chương trình tập huấn lãnh đạo tại Đài Loan năm 2015

Mức độ tham gia và Quyền lợi – Nghĩa vụ của các thành viên:

1. Thành viên chủ chốt (core member): Phí tham gia- 30.000 USD/năm

-         Được nhận bản tin ngắn hàng tháng về các sự kiện quan trọng diễn ra trong Giáo dục Đại học ở châu Á Thái Bình Dương qua website.

-         Tham gia vào tất cả các chủ đề hội thảo do  nhân viên của tổ chức thực hiện;

-         Tổ chức và tham gia với vai trò trung tâm trong những cuộc họp học thuật định kỳ hai năm một lần giữa các thành viên;

-         Được nhận các ấn phẩm thường kỳ hai tháng được viết bởi các học giả được đánh giá cao, tập trung vào các vấn đề đáng quan tâm và lưu ý.

-         Được công nhận là là đồng trưởng điều tra (Co-principal investigator) về các khoản tài trợ nghiên cứu đối tác, có quyền tham gia vào việc gây quỹ nghiên cứu (research funding) và khôi phục tổng thể tổ chức (overhead recovery)

-         Trở thành thành viên trong Hội đồng quản trị

-         Trở thành thành viên luân phiên Ban chỉ đạo (Steering Committee)

-         Tham gia đầy đủ vào “môi trường đại học ảo“ (virtual college), nhằm khám phá các nội dung nghiên cứu và lợi ích giảng dạy của đối tác;

-         Tham gia tất cả các cuộc hội thảo cấp cao tập trung vào nghiên cứu các vấn đề liên quan; được liên kết với mạng lưới đối tác.

-         Được ưu tiên số một trong việc tham gia vào các tổ chức lãnh đạo giáo dục đại học theo định kỳ hàng năm hoặc hai năm.

-         Có cơ hội cho các giảng viên và sinh viên sau đại học còn trẻ tuổi cũng như có kinh nghiệm được thực tập nghiên cứu, hay làm việc ở các vị trí sau tiến sĩ (post – doctoral) tại tổ chức;

-         Được quảng bá thương hiệu trong tất cả các hoạt động do đối tác tài trợ.

2. Thành viên sáng lập (Foundation): Phí tham gia- 9.500 USD/năm

-         Được nhận bản tin ngắn hàng tháng về các sự kiện quan trọng diễn ra trong Giáo dục Đại học ở châu Á Thái Bình Dương qua website.

-         Tham gia vào tất cả các chủ đề hội thảo do  nhân viên của tổ chức thực hiện;

-         Tổ chức và tham gia với vai trò trung tâm trong những cuộc họp học thuật định kỳ hai năm một lần giữa các thành viên

-         Được công nhận là là đồng trưởng điều tra (Co-principal investigator) về các khoản tài trợ nghiên cứu đối tác;

-         Trở thành thành viên trong Hội đồng quản trị;

-         Trở thành thành viên luân phiên ban chỉ đạo

-         Tham gia đầy đủ vào “môi trường đại học ảo“ (virtual college), nhằm khám phá các nội dung nghiên cứu và lợi ích giảng dạy của đối tác

-         Tham gia có chọn lọc trong các cuộc hội thảo cấp cao tập trung vào nghiên cứu các vấn đề liên quan; các giảng viên quan tâm được tham gia các nhóm nghiên cứu quan hệ đối tác và các ấn phẩm.

-         Tham gia vào một tổ chức lãnh đạo giáo dục đại học mỗi năm;

-         Được công nhận là thành viên đối tác;

-         Có cơ hội cho các giảng viên và sinh viên sau đại học còn trẻ tuổi cũng như có kinh nghiệm được thực tập nghiên cứu, hay làm việc ở các vị trí sau tiến sĩ (post – doctoral) tại tổ chức;

-         Tham gia vào một hội thảo Học giả trẻ (Emergent Scholar) mỗi năm

-         Được nhận các ấn phẩm thường kỳ hai tháng được viết bởi các học giả được đánh giá cao, tập trung vào các vấn đề đáng quan tâm và lưu ý.

3. Thành viên chính thức (Associate Member): Phí tham gia- 4.000 USD/năm

-         Được nhận bản tin ngắn hàng tháng về các sự kiện quan trọng diễn ra trong Giáo dục Đại học ở châu Á Thái Bình Dương qua website.

-         Tham gia vào một số chủ đề hội thảo do nhân viên của tổ chức thực hiện;

-         Tổ chức và tham gia với vai trò trung tâm trong những cuộc họp học thuật định kỳ hai năm một lần giữa các thành viên

-         Được công nhận là là đồng trưởng điều tra (Co-principal investigator) về các khoản tài trợ nghiên cứu đối tác;

-         Trở thành thành viên trong Hội đồng quản trị;

-         Tham gia có chọn lọc trong các cuộc hội thảo cấp cao tập trung vào nghiên cứu các vấn đề liên quan; các giảng viên quan tâm được tham gia các nhóm nghiên cứu quan hệ đối tác và các ấn phẩm.

-         Tham gia vào một tổ chức lãnh đạo giáo dục đại học mỗi năm;

-         Được công nhận là thành viên đối tác; (partnership member)

-         Tham gia vào một buổi meeting đối tác mỗi năm một lần

-         Được nhận các ấn phẩm thường kỳ hai tháng được viết bởi các học giả được đánh giá cao, tập trung vào các vấn đề đáng quan tâm và lưu ý.
4. Thành viên không chính thức (Affiliate Member): Phí tham gia- 2.000 USD/năm

-         Được nhận bản tin ngắn hàng tháng về các sự kiện quan trọng diễn ra trong Giáo dục Đại học ở châu Á Thái Bình Dương qua website.
-         Được tham dự buổi meeting thành viên hàng năm
-         Được nhận các ấn phẩm thường kỳ hai tháng được viết bởi các học giả được đánh giá cao, tập trung vào các vấn đề đáng quan tâm và lưu ý.
-         Tham gia có chọn lọc trong các cuộc hội thảo cấp cao tập trung vào nghiên cứu các vấn đề liên quan; các giảng viên quan tâm được tham gia các nhóm nghiên cứu quan hệ đối tác và các ấn phẩm
 (http://apherp.org/membership/)

© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0