Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

ĐHQG-HCM tổ chức phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng lần thứ 23

25/06/2020 (Lượt truy cập: 196972)

Ngày 23/6/2020, Hội đồng Đảm bảo Chất lượng Giáo dục ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 23 nhằm sơ kết công tác bảo đảm chất lượng (BĐCL) 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 và thảo luận về dự thảo Kế hoạch chiến lược BĐCL tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại phiên họp, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng ĐBCLGD đánh giá năm 2020 là năm cuối thực hiện và hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, BĐCL giáo dục sẽ là một trong những nội dung quan trọng góp phần đạt được các mục tiêu của ĐHQG-HCM.

Theo báo cáo từ Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công tác BĐCL tại ĐHQG-HCM đã gặp một số khó khăn nhất định, nhiều hoạt động chưa diễn ra theo đúng kế hoạch hoặc không được thực hiện. Tuy nhiên, công tác BĐCL bên trong vẫn được duy trì ổn định về cơ cấu tổ chức, nhân sự. ĐHQG-HCM cùng các đơn vị thành viên đã tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ, xây dựng kế hoạch chiến lược BĐCL, đề án xếp hạng và các hoạt động thường xuyên khác của đơn vị… Trong 6 tháng cuối năm 2020, ĐHQG-HCM sẽ tổ chức 09 đoàn đánh giá cấp ĐHQG-HCM, 04 chương trình đào tạo bậc đại học sẽ tham gia đánh giá AUN-QA (theo hình thức online), ban hành Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT và AUN-QA, đẩy mạnh các khóa tập huấn về BĐCL như giới thiệu các bộ tiêu chuẩn kiểm định quốc tế (HCERES, FIBAA, ASIIN), tập huấn về hoạt động dạy và học, công tác kiểm tra, đánh giá sinh viên,..

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao nội dung các báo cáo cũng như các ý kiến trao đổi, thảo luận tại phiên họp, đề nghị tổ công tác tiếp thu, điều chỉnh và hoàn thiện nội dung dự thảo kế hoạch chiến lược BĐCL để thống nhất với kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025. Giám đốc ĐHQG-HCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác BĐCL, trong đó cần có các hoạt động cụ thể nhằm triển khai Quy chế BĐCL. ĐHQG-HCM sẽ thành lập các đoàn công tác để giám sát định kỳ việc thực hiện Quy chế BĐCL tại các đơn vị; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình, công cụ, nhất là cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả quản lý tất cả các hoạt động; xây dựng hệ thống dữ liệu chung trong toàn trường về BĐCL để hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá, cải tiến chất lượng liên tục; đẩy mạnh nâng cao năng lực BĐCL trong toàn hệ thống thông qua các khóa tập huấn, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ BĐCL, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Về công tác đánh giá chất lượng, ĐHQG-HCM sẽ đa dạng hóa các phương thức đánh giá, kiểm định chất lượng theo nhiều bộ tiêu chuẩn khác nhau, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 35% số chương trình được kiểm định chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn phù hợp.

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0