Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM tổ chức phiên họp thứ 18

29/11/2017 (Lượt truy cập: 9268)

Ngày 29/11/2017, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM họp phiên thứ 18. Tham dự phiên họp có PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM cùng các thành viên Hội đồng và các khách mời là trưởng bộ phận đảm bảo chất lượng các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt đánh giá công tác đảm bảo chất lượng tại ĐHQG-HCM năm 2017 đã được triển khai theo đúng kế hoạch, định hướng chiến lược và đã đạt được một số thành quả đáng khích lệ như: ĐHQG-HCM tăng 5 hạng trên bảng xếp hạng QS ASIA đồng thời đi đầu trong cả nước về công tác đảm bảo chất lượng với 41/92 chương trình được đánh giá, kiểm định khu vực và quốc tế; trường Đại học Bách khoa đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn HCERES và AUN-QA, văn hóa chất lượng dần được hình thành và lan tỏa trong toàn hệ thống… Với nguyên tắc “phát triển liên tục và bền vững”, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt đề nghị các thành viên Hội đồng phát huy sức mạnh tập thể, trí tuệ cá nhân để giải quyết hiệu quả các nội dung của phiên họp, thể hiện vai trò chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Hội đồng.

Tiếp đó, Hội đồng đã nghe Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (đơn vị thường trực của Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM) báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2017, kết quả thực hiện Nghị quyết phiên họp Hội đồng lần thứ 17 và kế hoạch hoạt động năm 2018; báo cáo quá trình xây dựng Quy chế đảm bảo chất lượng và Quy định đánh giá chất lượng tại ĐHQG-HCM trình Hội đồng thông qua; báo cáo tình hình nhân sự và hệ thống văn bản, quy định về đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM.

Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại phiên họp đã tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến định hướng chiến lược của ĐHQG-HCM trong công tác đảm bảo và đánh giá chất lượng, các giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục các tồn tại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, các chính sách ưu tiên nhằm khuyến khích và phát triển các chương trình sau đánh giá,….

Kết luận phiên họp, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao các ý kiến trao đổi của các thành viên Hội đồng. Về các nội dung cụ thể, Hội đồng yêu cầu ban soạn thảo hoàn thiện Quy chế về đảm bảo chất lượng và Quy định về đánh giá chất lượng để ban hành chính thức trong năm 2017, trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định về đảm bảo chất lượng. Các đơn vị cần tiếp tục quan tâm tự rà soát chất lượng các chương trình đào tạo trước khi tiến hành đánh giá ngoài chính thức, chú trọng hơn các chương trình đào tạo sau đại học. Việc đăng ký đánh giá chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA thời gian tới sẽ gặp khó khăn do hạn chế về số lượng, đó đó, các đơn vị cần có kế hoạch để đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khác trong nước và quốc tế như bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo, bộ tiểu chuẩn ABET, AACSB,… nhằm mục tiêu khẳng định và nâng cao chất lượng toàn diện.

Năm 2018, Trường Đại học Quốc tế đăng ký đánh giá ngoài cấp trường theo AUN-QA, các đơn vị khác cần tiếp tục chuẩn bị kế hoạch đăng ký đánh giá theo đúng lộ trình đã được Hội đồng thông qua trước đây. ĐHQG-HCM cũng sẽ tiến hành rà soát chất lượng giữa kỳ với các đơn vị sau kiểm định để cải tiến chất lượng liên tục, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đối với các chương trình đánh giá đạt chuẩn, chú trọng tăng cường sự kết nối với các doanh nghiệp và cựu sinh viên nhằm thu thập ý kiến phản hồi để phát triển chương trình đào tạo, đồng thời nâng cao sự đánh giá của các bên, góp phần tác động tích cực đến vị trí của ĐHQG-HCM trong bảng xếp hạng quốc tế.
                                                                                                         
                                                                                                       Ảnh:
Tấn Toàn; Bài: Tiến Công

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0