Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQG-HCM họp phiên thứ 20

20/12/2018 (Lượt truy cập: 7112)

Sáng ngày 19/12/2018, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM đã họp phiên thứ 20 nhằm tổng kết công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. 

Hội đồng cũng nghe Trường ĐH Quốc tế báo cáo quá trình triển khai đánh giá cấp trường theo tiêu chuẩn AUN-QA và cấp chương trình theo tiêu chuẩn ABET.

Phát biểu tại phiên họp, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng ĐBCLGD cho biết năm 2018, Luật Giáo dục đại học sửa đổi đã được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung quan trọng. Các trường đại học được giao quyền tự chủ nhiều hơn nhưng trách nhiệm giải trình cũng cao hơn, đặc biệt, phải đối diện với sự cạnh tranh mạnh mẽ với các trường khác trong nước, khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc triển khai hiệu quả công tác ĐBCL có ý nghĩa quyết định. ĐHQG-HCM thời gian qua đã triển khai tốt các hoạt động ĐBCL, đặc biệt là việc phát triển hệ thống ĐBCL bên trong và thực hiện các hoạt động đánh giá, kiểm định chất lượng.

Giám đốc ĐHQG-HCM đánh giá cao nỗ lực của tất cả các trường thành viên trong công tác đánh giá chất lượng, đặc biệt là Trường Đại học Quốc tế khi đã triển khai đồng bộ các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế như AUN-QA, ABET. Thông qua đánh giá, có thể thấy những lợi ích và tác động tích cực đến các hoạt động quản trị và điều hành của nhà trường.

Các ý kiến phát biểu tại phiên họp đã tập trung phân tích những thuận lợi và khó khăn trong công tác ĐBCL tại ĐHQG-HCM, đề xuất các giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng các hoạt động.

Kết luận phiên họp, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt yêu cầu các đơn vị thành viên, trực thuộc cần thực hiện một số hoạt động cụ thể như:

Về công tác ĐBCL: Tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống ĐBCL bên trong thông qua việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về ĐBCL căn cứ trên Quy chế ĐBCL của ĐHQG-HCM đã ban hành; xây dựng hệ thống công cụ, cơ sở dữ liệu về ĐBCL nhằm giám sát, cải tiến và hỗ trợ quá trình ra quyết định, đồng thời có kế hoạch và triển khai đánh giá tác động của ĐBCL đến chất lượng các hoạt động tại từng đơn vị. Đẩy mạnh xây dựng văn hoá chất lượng thông qua việc tăng cường các hoạt động kết nối, đối thoại và cam kết tham gia của các bên liên quan. Đặc biệt, cần quan tâm hơn các hoạt động ĐBCL trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng bên cạnh hoạt động ĐBCL về đào tạo.

Về công tác đánh giá chất lượng: Các đơn vị cần bám sát kế hoạch và thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các hoạt động đánh giá, kiểm định theo kế hoạch, đồng thời cần tìm hiểu và đăng ký đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khác ngoài AUN-QA như ABET, CTI, AACSB, HCERES,...

Về công tác 
xếp hạng và kỳ thi đánh giá năng lực: cần có sự thống nhất và lan tỏa trong toàn ĐHQG-HCM về vai trò và tầm quan trọng của công tác xếp hạng, tất cả các đơn vị cần quan tâm, phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động phù hợp, hiệu quả, góp phần nâng cao vị trí xếp hạng của ĐHQG-HCM trong các bảng xếp hạng quốc tế, đồng thời triển khai các hoạt động để tổ chức tốt kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019.

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0